Novinky

Diagnostika z fografie
V prípade zdravotných ,alebo duševných problémov , poskytujem diagnostiku s fotografie......ďalej
Energetizácia a liečba
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed quam. Nullam gravida aliquet odio. Phasellus ullamcorper tincidunt orci. Praesent vel purus. Sed porttitor. Proin porttitor suscipit urna. Morbi rhoncus posuere orci.

Kontakt

Created by DRAW 2012 www.eur.sk

BLOG

Vyššie svety nás neustále obklopujú. Len je potrebné, aby ich vnímaniu boli zmysly otvorené - podobne ako oko musí byť otvorené svetu farieb. Ak sa určité duševné zmysly otvoria, ktoré sú o stupeň vyššie ako fyzické zmysly, potom svet okolo nás je preniknutý novým svetom javov, ktorý nazývame astrálnym svetom. Tento svet sa nazýva imaginatívnym svetom, pričom však imaginácia je niečím oveľa skutočnejším, ako sa zvyčajne predpokladá. Ak sa nám otvoria ešte vyššie zmysly, nachádzame sa v ešte vyššom svete, svete harmónie sfér, ktorý vniká do sveta obrazov a farebných bytostí. Potom máme ešte vyšší svet, ktorý sa otvára ešte vyšším zmyslom. Svet pravej intuície, pričom aj intuícia je niečo omnoho vyššieho, ako je myslené slovom, ktorého sa v ľudskom živote všeobecne používa. Mimo náš fyzický svet môžeme uviesť ešte tri iné svety, keď chceme tento svet pochopiť v jeho pravej podobe.

Za silami, ktoré udržiavajú fyzický svet pohromade, by sme museli hľadať sily v najvyššom, v intuitívnym (rozumovom) svete. V porovnaní s tým, čo tam môžeme nájsť ako prírodné sily, je to, čo fyzik nachádza vo fyzickom svete, ako slabý tieňový obraz. Keby sme vystúpili do najvyššieho sveta, našli by sme pre každý pojem, ktorý si robíme napr. o kryštále alebo o oku, živú bytosť. Čo tu je pojmom, je tieňovým obrazom bytosti v tomto najvyššom svete. Tak sa náš fyzický svet skladá zo síl, ktoré sa v pravej podobe prejavujú v "arúpa-devachane" (arúpa = beztvaré). Človek má vedomie svojho ja. Nerast nazývame bezvedomým. Tak je to však len vtedy, keď zostaneme na fyzickej úrovni. Keď prichádzame do vyšších svetov, nie je nerast už bez vedomia, keď vystúpime ale len do astrálneho sveta, vedomie ja nerastného sveta stále nenachádzame. Vedomie ja u nerastu nájdeme až v najvyššom zo svetov, ktoré sme uviedli.

Ako prst nemá vedomie, ale ako musíme ísť od prsta k svojmu ja, ak chceme nájsť jeho vedomie, tak nás vedie nerast k svojmu ja prúdmi, ktoré možno sledovať až do najvyšších oblastí svetového bytia. Necht na prste patrí k celému ľudskému organizmu, svoje vedomie nachádza v našom ja. Keď pozorujeme necht, má sa k nášmu organizmu ako nerast k vyššiemu duchovnému svetu. Celý organizmus má svoje ja a nechty sú tak (podobne ako u nerastu) krajným výrazom stuhnutej formy tohto života. Ľudské fyzické telo má s nerastom spoločné ešte to, že k fyzickému telu (ak je čisto fyzické) patrí vedomie v horných duchovných svetoch. Človek je založený tak, že ak je vybavený iba fyzickým vedomím, ak má fyzické telo s vedomím v horných svetoch, tak potom - bez toho, že to vie - je jeho fyzické telo pod vplyvom zhora. Čo vytvára fyzické telo, nemá človek v rukách. Práve tak, ako naše ja je pôvodcom toho, čo pohybuje rukou, tak vyšší duchovný svet vykonáva vplyv na naše fyzické telo a tak pôsobí vedomie ja nášho fyzického tela telesné pochody v našom fyzickom tele. Iba zasvätenec, ktorý sa podvihuje k intuícii, dosahuje moci nad svojim fyzickým telom, takže žiadny nervový prúd nepreniká jeho nervami, bez toho, aby to nevedel. Tým sa stáva účastníkom vyšších svetov, ktoré ovládajú jeho fyzické telo.